Sjukvård/Poliklinik

På polikliniken görs allmänna undersökningar, utredningar, provtagningar, ögon- och öronundersökningar, m.m. samt behandlingar som sårrengörning, analsäcksspolning, etc. Här utförs även enklare behandlingar som vaccinering, suturtagning, kloklippning m.m. I egenskap av djurägare är Din redogörelse för Ditt djurs tillstånd mycket viktig för veterinärens undersökning och diagnostisering. Tillsammans med veterinären kommer Du överens om Ditt djurs fortsatta behandling. Det kan röra sig om provtagning eller annan undersökning som ska utföras eller om Ditt djur behöver remitteras vidare. Vid provtagning följs behandlingen av Ditt djur upp när provsvaren kommit.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om Du har frågor angående Ditt djurs behandling.