Sjukvård

När Du av någon anledning oroar Dig för Ditt djur bör du snarast möjligt ta kontakt med Din veterinärklinik.

Akuta sjukdomstillstånd och olyckor oftast inträffar på helger eller nätter då det kan vara svårt att hitta någon att vända sig till. Vi ger rådgivning på telefon och tar emot akutfall utöver ordinarie öppettider i mån av tid och möjligheter. Ring 0727-103334 vid akuta tillstånd.

På polikliniken görs allmänna undersökningar, utredningar, provtagningar, ögon- och öronundersökningar, m.m. samt behandlingar som sårrengörning, analsäcksspolning, etc. Här utförs även enklare behandlingar som vaccinering, suturtagning, kloklippning m.m. I egenskap av djurägare är Din redogörelse för Ditt djurs tillstånd mycket viktig för veterinärens undersökning och diagnostisering. Tillsammans med veterinären kommer Du överens om Ditt djurs fortsatta behandling. Det kan röra sig om provtagning eller annan undersökning som ska utföras eller om Ditt djur behöver remitteras vidare. Vid provtagning följs behandlingen av Ditt djur upp när provsvaren kommit.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om Du har frågor angående Ditt djurs behandling.

I många fall krävs det att vi tar prover på Ditt djur för att säkert kunna fastställa en diagnos. I vårt modern laboratorium kan vi analysera blodprover, urinprover, cellutstryk och parasitundersökningar. Krävs det andra analyser, t.ex. vävnadsanalyser, odlingar och resistensbestämmning, så har vi goda kontakter till ett flertal ackrediterade lab i både Sverige och utomlands.

Vår operationsrum är utrustat med modern gasnarkos som möjliggör en säker narkos för Ditt djur oberoende av ras, ålder eller sjukdom. Vi utför allt från enklare till komplicerade kirurgiska ingrepp och lägger stor vikt på smärtlindring. Våra patienter går i de allra flesta fall hem samma dag. När Du hämtar Ditt djur får du både muntlig och skriftlig information om hur Du på bästa sätt sköter om Ditt djur efter operationen. Att tänka på inför operation.