Friskvård

Hemlingby Djurklinik erbjuder service även till friska djur, då det faktiskt är grundläggande för att Ditt djur ska må bra.

Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC). Grundvaccination av valpar görs vid 7-8 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid ett års ålder och därefter vartannat år. Hundar som träffar många andra hundar, t ex på kennel, utställning, brukshundsklubb kan med fördel vaccineras även mot kennelhosta.

Katter i Sverige vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination rekommenderas att ges vid 8 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid ett års ålder och därefter årligen.

Vi utför röntgenundersökningar av höftled och armbåge som är i vissa fall nödvändigt för att få en hund godkänd för avel. Bilderna skickas in till Svenska Kennelklubben för avläsning och bedömning.
Din hund bör vara allmänt pigg och vi rekommendera att undvika röntga tiken medan hon.

När du kommer för en HD/ED-röntgen din hund bör vara frisk och fastande (inte ska ha ätit sedan kl 23.00 kvällen innan eller minst 6 timmar innan besöket). Däremot ska den ha fri tillgång till vatten hela tiden.

Vi är anslutna till SKKs nya e-tjänst SKK Röntgen. Som djurägare behöver du först beställa avläsningen på SKKs hemsida. Mer information finns här.
Välkommen att boka besöket hos oss efteråt.

besiktning(friskv+Ñrd)2

Enligt Svenska Kennelklubbens regler skall valpar vara besiktigade inom en vecka före försäljning. Under besiktningen undersöks varje valp noga och systematiskt, eventuella avvikelser noteras på ett särskilt intyg. Ofta vaccineras och id-märks valparna i samband med besiktningen.

besiktningkatt

resa utomlands (friskv+Ñrd)Om Du ska resa utomlands med Ditt djur, krävs det att Du bokar in ett besök i god tid så Ditt djur hinner få de behandlingar som krävs för att få föra in Ditt djur i det aktuella landet. För att Ditt djur ska få resa krävs idmärkning och pass som utfärdas enligt gällande regelverk.Ta reda på vad som krävs för att få resa in i landet dit Du önskar åka. Eftersom det finns ett flertal infektionssjukdomar i Europa som vi inte har i Sverige, t.ex. rabies är det oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i landet. Mer information om reglerna finns på Jordbruksverkets hemsida.

Om du inte skall avla på Din hund finns det flera fördelar med att kastrera. Tiken sluter att löpa, beteendestörningar orsakade av skendräktighet upphör, risken för att juvertumörer utvecklas minskar, framför allt om tiken kastreras innan 2 års ålder, risken för att tiken skall utveckla diabetes minskar och tiken kan inte få livmodersinflammation. Kastration på hanhund förebygger sjukdomar som är relaterande till testosteron t. ex prostataproblem och testikeltumörer.

De vanligaste bieffekter efter kastration är viktökning och ökad aptit, så det är viktigt att minska kosten i tid. Mindre vanlig är förändrad pälskvalité samt inkontinens hos tikar.

Katter som inte ska användas i avel bör kastreras. Dels för att undvika oönskade kattungar och dels för att undvika de problem okastrerade katter utgör för både sina ägare och sina grannar. Honkatter slipper p-piller med ökad risk för juvertumörer, diabetes och livmodersinflammation. Hankatternas intresse för revirmarkering kommer successivt avta efter kastrationen, och båda han-och honkatterna kommer hålla sig närmare hemmet och riskerna för bitskador från andra katter, smittsamma sjukdomar och olyckor minskar.

seniorh+ñlsokontroll(friskv+Ñrd)Precis som hos oss människor ökar sjukdomsförekomsten med åldern. Ofta är det svårt att själv avgöra om ett problem är en del av det naturliga åldrandet eller om det är tecken på en sjukdom. Därför rekommenderar vi en Seniorhälsokontroll för hundar över 7 år och katter över 10 år.

Vid besöket genomför veterinären en noggrann hälsokontroll samt analyserar ett antal blodprover från Ditt djur för kontroll av allmäntillståndet. Ditt djurs blodvärden sparas så att vi kan jämföra vid senare kontroller. Allt för att kunna upptäcka eventuell sjukdom tidigt och kunna förebygga hälsoproblem.

Hundar och katter kan infekteras av flera olika typer av inälvparasiter. Symptom kan vara torr och livlös päls, diareé, kräkningar, avmagring. Rekommandationer för avmaskning av katt och rekommendationer för avmaskning av hund.