Sjukvård/Operation

Vår operationsrum är utrustat med modern gasnarkos som möjliggör en säker narkos för Ditt djur oberoende av ras, ålder eller sjukdom. Vi utför allt från enklare till komplicerade kirurgiska ingrepp och lägger stor vikt på smärtlindring. Våra patienter går i de allra flesta fall hem samma dag. När Du hämtar Ditt djur får du både muntlig och skriftlig information om hur Du på bästa sätt sköter om Ditt djur efter operationen. Att tänka på inför operation.