Sjukvård/Laboratorium

I många fall krävs det att vi tar prover på Ditt djur för att säkert kunna fastställa en diagnos. I vårt modern laboratorium kan vi analysera blodprover, urinprover, cellutstryk och parasitundersökningar. Krävs det andra analyser, t.ex. vävnadsanalyser, odlingar och resistensbestämmning, så har vi goda kontakter till ett flertal ackrediterade lab i både Sverige och utomlands.