Priser/Prislista övriga
Undersökning smågnagare 730kr
Kastration honkanin 2220kr
Kastration hankanin 2185kr