Priser/Prislista katt
Undersökning 730kr
Vaccination katt 480kr
Vaccination Rabies 480kr
Besiktning 700kr
Besiktning+Vaccination+Chipmärkning kattunge <6månader 825kr
Kastration hankatt 950kr
Kastration honkatt 1625kr
Kastration+Vaccination+Chip hankatt 1440kr
Kastration+Vaccination+Chip honkatt 2025kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning 1875kr
Chipmärkning 435kr