Priser/Prislista katt
Undersökning 730kr
Vaccination katt 480kr
Vaccination Rabies 480kr
Besiktning 750kr
Besiktning+Vaccination+Chipmärkning kattunge <6månader 900kr
Kastration hankatt 1010kr
Kastration honkatt 1850kr
Kastration+Vaccination+Chip hankatt 1540kr
Kastration+Vaccination+Chip honkatt 2325kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning 2100kr
Chipmärkning 495kr