Priser/Prislista hund
Undersökning 730kr
Vaccination DHPPI 480kr
Vaccination KC/Pi (kennelhosta) 480kr
Vaccination Rabies 480kr
HD röntgen exkl SKK avgift 1475kr
HD + ED röntgen exkl SKK avgift 1800kr
Dräktighetsundersökning, ultraljud 900kr
Dräktighetsundersökning, röntgen 900kr
Besiktning+Vaccination+Chipmärkning valp <6månader 825kr
EU Pass + Vaccination Rabies 975kr
Kastration hanhund över 20kg 4195kr
Kastration hanhund under 20kg 3375kr
Kastration tik under 20kg 6625kr
Kastration tik mellan 20-40kg 7175kr
Kastration tik över 40kg 8375kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund <15kg 2200kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund 15-30kg 2600kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund >30kg 2750kr
Seniorhälsokontroll inkl. blodprov 1645kr
Chipmärkning 435kr