Priser/Prislista hund
Undersökning 730kr
Vaccination DHPPI 480kr
Vaccination KC/Pi (kennelhosta) 480kr
Vaccination Rabies 480kr
HD röntgen exkl SKK avgift 1600kr
HD + ED röntgen exkl SKK avgift 1990kr
Dräktighetsundersökning, ultraljud 1000kr
Dräktighetsundersökning, röntgen 1000kr
Besiktning+Vaccination+Chipmärkning valp <6månader 900kr
EU Pass + Vaccination Rabies 975kr
Kastration hanhund över 20kg 4495kr
Kastration hanhund under 20kg 3575kr
Kastration tik under 20kg 6925kr
Kastration tik mellan 20-40kg 7675kr
Kastration tik över 40kg 8975kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund <15kg 2400kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund 15-30kg 2850kr
Tandstensborttagning (PTR) inkl. sövning hund >30kg 3100kr
Seniorhälsokontroll inkl. blodprov 1845kr
Chipmärkning 495kr