Inför besöket/Om djurägaren inte är med

Bäst är om djurägaren själv är med vid besöket, men om Du inte kan närvara är det mycket viktigt att Du skriver ner iakttagelser och beskriver informationen så bra som möjligt på en bit papper. En bra anamnes, djurets historia, är halva behandlingen brukar man säga. Det är också bra om djurägaren finns tillgänglig på telefon för kompletterande frågor.