Inför besöket/Om Ditt djur har feber, diarré/kräkningar eller uppvisar tecken på infektion i luftvägarna (snuva/hosta)

– säg till direkt i receptionen, så att vi kan visa Dig direkt in på ett undersökningsrum och på så vis minska smittorisken till andra djur!