Inför besöket/Kissar mycket/dricker mycket

Ta gärna med ett färskt urinprov i en ren behållare med lock inför besöket.