Inför besöket/Direktreglering

För Dig som har en djurvårdsförsäkring hjälper vi gärna till med direktreglering under kontorstid. Det innebär att Du betalar Din självrisk till kliniken och resten faktureras Ditt försäkringsbolag. För direktreglering vi tar en avgift på 150 kronor.