Inför besöket/Annan veterinärklinik

Om Ditt djur haft samma besvär tidigare och då besökt annan veterinär vill vi gärna att Ni kontaktar dem och ber att de skickar oss en journalkopia.