Friskvård/Vaccination katt

Katter i Sverige vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination rekommenderas att ges vid 8 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid ett års ålder och därefter årligen.