Friskvård/Seniorhälsokontroll

seniorh+ñlsokontroll(friskv+Ñrd)Precis som hos oss människor ökar sjukdomsförekomsten med åldern. Ofta är det svårt att själv avgöra om ett problem är en del av det naturliga åldrandet eller om det är tecken på en sjukdom. Därför rekommenderar vi en Seniorhälsokontroll för hundar över 7 år och katter över 10 år.

Vid besöket genomför veterinären en noggrann hälsokontroll samt analyserar ett antal blodprover från Ditt djur för kontroll av allmäntillståndet. Ditt djurs blodvärden sparas så att vi kan jämföra vid senare kontroller. Allt för att kunna upptäcka eventuell sjukdom tidigt och kunna förebygga hälsoproblem.